klein - tesař - architekti

LOKALITA VESELSKÁ STRÁŇ

Cílem urbanistické studie je vytvořit kvalitní urbánní, architektonicky hodnotnou a současně zelenou čtvrť města Odry. Urbanistická studie si klade za cíl vytvořit grafický manuál pro vytvoření jednotného vizuálního stylu jednotlivých staveb a následně i jednotlivých navržených ulic. Stanovením základních vizuálních pravidel výstavby dojde k omezení vlastního rozhodování jednotlivých stavebníků o vzhledu svého domu. Na druhou stranu tyto pravidla umožní vytvořit novou čtvrť s jednotným stylem a jednotným charakterem zástavby. Tvůrčí volnost je stavebníkům dopřána ve variabilním dispozičním řešení a v řešení zadních pobytových částí rodinných domů, které již nejsou pohledově exponované z veřejných ulic.