klein - tesař - architekti

KONCEPCE URBANISTICKÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ Cílem projektu je vytvořit kultivovaný prostor, který by zlepšil podmínky pro bydlení a život obyvatel na sídlišti Hlučín OKD - západ. Důvodem je potřeba logického a koncepčního uspořádání daného prostoru, řešení dopravy včetně dopravy v klidu, včetně řešení úprav veřejných ploch a souvisejícího vybavení. Projekt bude sloužit jako podklad pro další projektové stupně a následnou realizaci v této lokalitě. Úpravy sídliště jsou řešeny ve dvou variantách: -varianta navazující na nedávno provedené změny, méně výrazné zásahy, úspornější, kompromisní -varianta více koncepční, s lepším výsledkem, ale nákladnější, leckde měnící i nedávno provedené úpravy (počítá s dlouhodobějším výhledem realizace), výkupy pozemků (garáže, Pekařská) Sídliště má určité kvality, které návrh zachovává a rozvíjí: -absence tranzitní dopravy / pouze místní doprava (s výjimkou ulice Čs. armády) -velký podíl ploch zeleně -poloha na okraji města s potenciálem rekreačního propojení s krajinou -atd. viz analýzy nebo generel CO SLEDUJEME Návrhem chceme vytvořit podmínky pro to, aby veřejná prostranství (na něž je tato studie zaměřena) -umožňovala bezpečný pohyb za každodenními cíli -rekreační vycházky -pobývání venku v různých podobách od soukromého po společenské, od lavičky před vstupem, přes dětské hřiště ve vnitrobloku až po posezení v centrálním parku nebo v místním centru u kašny či na zahrádce hospůdky. Významnou složkou prostředí zůstává zeleň, která působí esteticky, ekologicky a celkově zlepšuje místní mikroklima. V neposlední řadě obyvatelé sídliště očekávají řešení parkování, jehož nároky jsou výrazně vyšší než v době výstavby sídliště.