klein - tesař - architekti

HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ JAMU 2002 - odměna

(společně s ing. arch. Markem Starým a ing. arch. Zbyňkem Zavřelem)


Nová budova Hudebně dramatické laboratoře JAMU si klade za cíl být experimentálním variabilním prostorem nejen pro školní provoz výuky studentů v oboru opera a muzikál, ale i pro mimoškolní vzdělávací a komerční využití související s těmito obory. Náplň objektu je přitom zcela specifická a nejednoznačná. Nejedná se ani o čistý provoz školní budovy ani pouze o divadlo, ale o průnik více provozů a způsobů využití a komunikace s okolím. Cílem návrhu je vytvoření optimálního vnitřního prostředí budovy, jež bude svým formálním pojetím a duchovní náplní podporovat kreativní a svobodné myšlení a chování jeho uživatelů a optimálním způsobem jej prezentovat a zprostředkovávat vnějšímu světu. Stavbu nového objektu chápeme jako zcela výjimečný a svébytný zásah do stávající struktury s vytvořením nové – moderní duchovní dominanty v místě.