klein - tesař - architekti

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

           Cílem provedených stavebních úprav bylo vytvoření vzdělávacího, výukového a společenského objektu s názvem „Ekocentra Trkmanka“. Objekt slouží jako centrum vzdělávání, výchovy, osvěty a enviromentálního poradenství pro děti, žáky, studenty, rodiny s dětmi, pracovníky firem a veřejné správy, zemědělce se zaměřením na vinaře a ovocnáře a v neposlední řadě širokou veřejnost na úrovni regionu, Jihomoravského kraje a ČR.

                 Pro tyto potřeby vzdělávání objekt také disponuje potřebným ubytovacím, stravovacím a hygienickým zázemím pro středně dlouhé (cca týdenní) pobyty. Pro prvotní činnost je vybaven přednáškovými a výukovými prostory, prostory pro poradenství a osvětu (včetně výstavních prostor), a v neposlední řadě také prostory pro praktickou výuku.

                   Prostorově má objekt Ekocentra půdorysně tvar písmene „L“, kratší část tvoří hlavní čtyřpodlažní budova přilehlá do ulice Nádražní, delší část tvoří třípodlažní dvorní křídlo. Hlavní budova obsahuje v suterénu dílenské - výukové - a skladovací prostory. V přízemí se nachází reprezentativní vstupní hala se sociálním zařízením a recepcí, výukové a přednáškové prostory. Druhé nadzemní podlaží je určeno pro ubytovací kapacity s příslušnými sociálními zařízeními. V podkroví je prostor pro výstavní činnost, kulturní vystoupení, prezentace a další činnosti vyžadující většího volného prostoru. V suterénu dvorního křídla se nachází sklady, technické prostory a strojovny, sociální zařízení a výstavní sál. V přízemí jsou situovány provozní kanceláře, sociální zařízení, kuchyň a prostorná jídelna. Podkrovní část dvorního křídla je využita jako rozsáhlá studovna, která díky bohatě proskleným rozměrným vikýřům skýtá neopakovatelné výhledy na město a jeho okolí. Všechna podlaží objektu Ekocentra Trkmanka jsou vzájemně propojena původním historickým točitým schodištěm a novým výtahem. Všechna patra jsou tedy přístupná i osobám s omezenou schopností pohybu.

             Z použité technologie je třeba vyzvednout řešení přípravy tepla pro vytápění objektu a pro přípravu teplé užitkové vody použitím tepelných čerpadel a solárních kolektorů, v regionu v nebývalém rozsahu.