klein - tesař - architekti

Bytový dům je navržen v proluce po bývalé stavbě kina ve městě Odry.